Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 luty 2017 rok - niedziela

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2017 roku : 156
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2017 roku : 21
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2017 r. : 8
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 494

Za 10 dni nastąpi otwarcie nr p/06/iw/17
Za 11 dni nastąpi otwarcie nr P/02/IW/17
Za 12 dni nastąpi otwarcie nr p/03/iw/17
Za 15 dni nastąpi otwarcie nr P/01/IW/17
Za 22 dni nastąpi otwarcie nr P/87/IW/16

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2017-02-24 14:40:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Umowa nr 11"
2) [2017-02-24 14:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Umowa nr 9"
3) [2017-02-24 14:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Umowa nr 10"
4) [2017-02-24 14:38:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Umowa nr 6"
5) [2017-02-24 14:38:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Umowa nr 7"
6) [2017-02-24 14:38:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Umowa nr 8"
7) [2017-02-24 14:37:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Umowa nr 5"
8) [2017-02-24 14:35:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "umowa nr 3"
9) [2017-02-24 14:35:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "umowa nr 4"
10) [2017-02-24 14:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "umowa nr 2"
11) [2017-02-24 14:33:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "umowa nr 1"
12) [2017-02-24 14:29:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
13) [2017-02-24 14:27:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/06/iw/17
    Temat : "Usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku przez sufo "
[2017-02-24 14:27:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
14) [2017-02-24 13:47:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/87/IW/16
    Temat : "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
15) [2017-02-24 13:46:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/87/IW/16
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 3 MODYFIKACJI"
16) [2017-02-24 13:45:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/87/IW/16
    Temat : "Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert"
17) [2017-02-23 13:31:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/17
    Temat : "załącznik nr 1 do siwz - część nr 4 po modyfikacji z dnia 23.02.2017"
18) [2017-02-23 13:31:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/17
    Temat : "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
19) [2017-02-23 13:30:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/17
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 2 MODYFIKACJI"
20) [2017-02-23 13:29:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/17
    Temat : "odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy