Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 0.8
23 maj 2015 rok - sobota
  
Do Pobrania:
(program do odczytu plików z rozszerzeniem ".pdf" )

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2013 roku : 199
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2013 roku : 24
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie od 01.01.2012 r. : 312

Za 6 dni nastąpi otwarcie nr p/05/iw/15
Za 10 dni nastąpi otwarcie nr P/08/IW/15
Za 17 dni nastąpi otwarcie nr p/18/iw/15
Za 19 dni nastąpi otwarcie nr p/17/iw/15
Za 37 dni nastąpi otwarcie nr P/21/IW/15


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/05/iw/15
    Temat : "SIWZ po 4 modyfikacji"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/05/iw/15
    Temat : "sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/05/iw/15
    Temat : "odpowiedzi na pytania wykonawców"


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/19/iw/15
    Temat : "wybor najkorzystniejszej oferty"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/17/iw/15
    Temat : "przedmiar robót bud 20"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/17/iw/15
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/17/iw/15
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/17/iw/15
    Temat : "przedmiar robót bud 4"


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/18/iw/15
    Temat : "przedmiar robót"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/18/iw/15
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/18/iw/15
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/18/iw/15
    Temat : "remont bram w budynku nr 25 na terenie kompleksu wojskowego 1537 w sławęcinku k/inowrocławia"
    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/18/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/12/iw/15
    Temat : "wybor najkorzystniejszej oferty"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : P/21/IW/15
    Temat : "SIWZ"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : P/11/IW/15
    Temat : "wybor najkorzystniejszej oferty"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : P/14/IW/15
    Temat : "wybór najkorzystniejszej oferty"


| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy