Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
28 listopad 2015 rok - sobota

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2015 roku : 77
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2015 roku : 14
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2015 r. : 91
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 408

Za 3 dni nastąpi otwarcie nr p/75/iw/15
Za 5 dni nastąpi otwarcie nr P/76/IW/15
Za 9 dni nastąpi otwarcie nr p/77/iw/15
Za 19 dni nastąpi otwarcie nr p/67/iw/15
Za 20 dni nastąpi otwarcie nr p/73/iw/15

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2015-11-27 13:23:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/66/Iw/15
    Teat : "Zawiadomienie o wyniku"
2) [2015-11-27 13:12:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/71/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej cz. 3"
3) [2015-11-27 13:11:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/71/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej cz. 2"
4) [2015-11-27 12:59:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/77/iw/15
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
5) [2015-11-27 12:58:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/77/iw/15
    Temat : "usługi i świadczenia zdrowotne wynikajace z kodeksu pracy"
[2015-11-27 12:58:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/77/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
6) [2015-11-25 12:48:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/71/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej cz. 7"
7) [2015-11-25 11:05:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/71/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej cz. 14"
8) [2015-11-24 14:21:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/76/IW/15
    Temat : "załączniki nr 1.1-1.14 do siwz"
9) [2015-11-24 14:09:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/76/IW/15
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
10) [2015-11-24 14:08:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/76/IW/15
    Temat : "dostawa ryb"
[2015-11-24 14:08:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/76/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
11) [2015-11-24 09:25:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/71/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej cz. 15"
12) [2015-11-24 09:14:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/56/iw/15
    Teat : "wybór najkorzystniejszej oferty"
13) [2015-11-23 14:58:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/73/iw/15
    Temat : "odpowiedź nr 2 "
14) [2015-11-23 14:56:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/73/iw/15
    Temat : "ODPOWIEDŹ NR 2"
15) [2015-11-23 14:54:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/73/iw/15
    Temat : "ODPOWIEDŹ NR 2"
16) [2015-11-23 14:23:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/71/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej cz. 6"
17) [2015-11-23 14:21:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/71/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej cz. 5"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy