Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
20 marzec 2018 rok - wtorek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2018 roku : 238
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2018 roku : 26
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2018 r. : 15
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 581

Za 6 dni nastąpi otwarcie nr P/03/IW/18
Za 9 dni nastąpi otwarcie nr P/10/IW/18
Za 9 dni nastąpi otwarcie nr P/12/IW/18
Za 13 dni nastąpi otwarcie nr P/02/IW/18
Za 13 dni nastąpi otwarcie nr p/11/iw/18
Za 19 dni nastąpi otwarcie nr P/01/IW/18
Za 21 dni nastąpi otwarcie nr P/04/IW/18/A
Za 30 dni nastąpi otwarcie nr P/09/IW/18

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2018-03-20 13:26:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/10/IW/18
    Temat : "dostawa przedmiotów umundurowania typu wyjściowego"
[2018-03-20 13:26:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/10/IW/18
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
2) [2018-03-20 13:26:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/10/IW/18
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia "
3) [2018-03-19 07:03:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/02/IW/18
    Temat : "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie"
4) [2018-03-16 09:37:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/03/IW/18
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 3 modyfikacji"
5) [2018-03-16 09:25:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/03/IW/18
    Temat : "Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji"
6) [2018-03-16 08:48:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/03/IW/18
    Temat : "zmiana terminu składania i otwarcia ofert"
7) [2018-03-15 12:48:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/08/IW/18
    Teat : "informacja z otwarcia ofert"
8) [2018-03-14 12:42:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/07/IW/18
    Teat : "Informacja z otwarcia ofert"
9) [2018-03-14 09:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/11/iw/18
    Temat : "przedmiar robót elektryczny"
10) [2018-03-14 09:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/11/iw/18
    Temat : "przedmiar robót sanitarny"
11) [2018-03-14 09:35:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/11/iw/18
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych"
12) [2018-03-14 09:35:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/11/iw/18
    Temat : "przedmiar robót budowlany"
13) [2018-03-14 09:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/11/iw/18
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia "
14) [2018-03-14 09:33:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/11/iw/18
    Temat : "roboty remontowe budynku nr 26 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. sobieskiego 36 w toruniu"
[2018-03-14 09:33:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/11/iw/18
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
15) [2018-03-14 08:43:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/12/IW/18
    Temat : "Kosztorys nr 1"
16) [2018-03-14 08:43:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/12/IW/18
    Temat : "Kosztorys nr 2"
17) [2018-03-14 08:43:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/12/IW/18
    Temat : "Kosztorys nr 3"
18) [2018-03-14 08:42:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/12/IW/18
    Temat : "Specyfikacje techniczne"
19) [2018-03-14 08:41:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/12/IW/18
    Temat : "Roboty remontowe budynku nr 52 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniu"
[2018-03-14 08:41:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/12/IW/18
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
20) [2018-03-14 08:41:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/12/IW/18
    Temat : "SIWZ"
21) [2018-03-13 13:15:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/18
    Temat : "odpowiedź na pytania (1)"
22) [2018-03-13 13:08:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/18
    Temat : "WET - załącznik nr 1 do siwz"
23) [2018-03-13 13:07:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/18
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
24) [2018-03-13 13:04:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/09/IW/18
    Temat : "Remont główny sprzętu samochodowego"
[2018-03-13 13:04:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/18
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy