Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2017 rok - sobota

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2017 roku : 159
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2017 roku : 21
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2017 r. : 11
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 497

Za 16 dni nastąpi otwarcie nr p/09/iw/17
Za 16 dni nastąpi otwarcie nr P/10/IW/17

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2017-03-24 13:18:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Teat : "ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na część nr 1 i 2"
2) [2017-03-23 10:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/09/iw/17
    Temat : "nakładczy ATH"
3) [2017-03-23 10:38:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/09/iw/17
    Temat : "przedmiar robót"
4) [2017-03-23 10:37:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/09/iw/17
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych"
5) [2017-03-23 10:36:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/09/iw/17
    Temat : "Remont pomieszczenia, wylanie wylewki betonowej, uzupełnienie ubytków betonu w budynku nr 122 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniu"
[2017-03-23 10:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/09/iw/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
6) [2017-03-23 10:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/09/iw/17
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
7) [2017-03-23 09:01:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/10/IW/17
    Temat : "przedmiar"
8) [2017-03-23 09:00:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/10/IW/17
    Temat : "Specyfikacja Techniczna"
10) [2017-03-23 08:59:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/10/IW/17
    Temat : "SIWZ"
11) [2017-03-22 12:02:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/02/IW/17
    Teat : "informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego"
12) [2017-03-21 13:29:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/07/iw/17
    Teat : "informacja z otwarcia ofert"
13) [2017-03-20 13:24:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/06/iw/17
    Teat : "informacja z otwarcia ofert"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy