Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 0.8
31 marzec 2015 rok - wtorek
  
Do Pobrania:
(program do odczytu plików z rozszerzeniem ".pdf" )

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2013 roku : 190
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2013 roku : 22
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie od 01.01.2012 r. : 301

Za 9 dni nastąpi otwarcie nr P/09/IW/15
Za 15 dni nastąpi otwarcie nr p/06/iw/15
Za 16 dni nastąpi otwarcie nr p/10/iw/15
Za 20 dni nastąpi otwarcie nr p/03/iw/15
Za 35 dni nastąpi otwarcie nr p/05/iw/15


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/10/iw/15
    Temat : "przedmiar robót "

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/10/iw/15
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót "

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/10/iw/15
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/10/iw/15
    Temat : "Remont ogrodzenia zewnętrznego kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 32 - 40 w Toruniu"
    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/10/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/03/iw/15
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/03/iw/15
    Temat : "sprostowanie do ogłoszenia"


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/05/iw/15
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : P/09/IW/15
    Temat : "SIWZ"

Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/09/IW/15
    Temat : "Wykonanie zabudowy warsztatu obsługi urządzenia awaryjnego hamowania samolotów na pojeździe VW Crafter"
    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : P/09/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/05/iw/15
    Temat : "sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu "


| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy