Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
28 kwiecień 2017 rok - piątek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2017 roku : 167
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2017 roku : 21
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2017 r. : 19
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 505

Za 10 dni nastąpi otwarcie nr P/02/IW/17/A
Za 10 dni nastąpi otwarcie nr p/13/iw/17
Za 18 dni nastąpi otwarcie nr P/16/IW/17
Za 20 dni nastąpi otwarcie nr P/15/IW/17
Za 25 dni nastąpi otwarcie nr P/14/IW/17
Za 26 dni nastąpi otwarcie nr P/17/IW/17

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2017-04-28 13:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/02/IW/17/A
    Temat : "Odpowiedzi na pytania"
2) [2017-04-27 14:25:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/12/IW/17
    Teat : "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "
3) [2017-04-26 13:21:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "st bud nr 61"
4) [2017-04-26 13:21:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "kosztorys bud nr 61"
5) [2017-04-26 13:20:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "kosztorys bud nr 57"
6) [2017-04-26 13:20:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "st bud nr 58"
7) [2017-04-26 13:20:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "kosztorys bud nr 58"
8) [2017-04-26 13:19:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "SIWZ"
9) [2017-04-26 13:19:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "st dla bud nr 57"
10) [2017-04-26 13:18:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/17/IW/17
    Temat : "Remont podsufitki, wymiana płyt miękkich na niepalne w budynku nr 57, 58, 61 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. okólnej 37 w toruniu"
[2017-04-26 13:18:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/17/IW/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
11) [2017-04-25 09:23:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/13/iw/17
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
12) [2017-04-25 09:22:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/13/iw/17
    Temat : "DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, ROZPUSZCZALNIKÓW, PĘDZLI MALARSKICH, WYROBÓW ŚCIERNYCH I GUMOWYCH ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH "
[2017-04-25 09:22:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/13/iw/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
13) [2017-04-24 13:37:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/10/IW/17
    Teat : "Zawiadomienie o wyniku"
14) [2017-04-24 12:24:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/09/iw/17
    Teat : "wynik postępowania"
15) [2017-04-21 12:05:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/16/IW/17
    Temat : "SIWZ"
16) [2017-04-21 12:05:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/16/IW/17
    Temat : "Specyfikacja techniczna"
17) [2017-04-21 12:05:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/16/IW/17
    Temat : "Przedmiar"
18) [2017-04-21 12:03:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/16/IW/17
    Temat : "Remont dachu, instalacji odgromowej, malowanie elewacji w budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. okólnej 37 w toruniu"
[2017-04-21 12:03:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/16/IW/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy