Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 0.8
2 wrzesień 2014 rok - wtorek
  
Do Pobrania:
(program do odczytu plików z rozszerzeniem ".pdf" )

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2013 roku : 163
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2013 roku : 16
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie od 01.01.2012 r. : 268

Za 10 dni nastąpi otwarcie nr p/53/iw/14
Za 13 dni nastąpi otwarcie nr p/50/iw/14
Za 36 dni nastąpi otwarcie nr p/58/iw/14


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/58/iw/14
    Temat : "SIWZ"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 5 - bud. 27"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 3 - bud. 25"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 4 - bud. 26"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 1 - bud. 2"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 2 - bud. 24"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.3-bud. 25"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.4-bud. 26"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.5-bud. 27"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.1-bud.2"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.2-bud.24"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/50/iw/14
    Temat : "REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 2, 24, 25, 26, 27 NA TERENIE KOMPLEKSU 6005 W LATKOWIE"
    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/50/iw/14
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/58/iw/14
    Temat : "dostawa samochodów osobowych klasy średniej."
    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/58/iw/14
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 2 - bud. 61"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 3 - bud. 70"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.3-bud. 70"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "przedmiar robót cz. 1 - bud. 17"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.1-bud.17"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót cz.2-bud.61"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/53/iw/14
    Temat : "REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW NR 17, 61, 70 NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROCŁAWIU"
    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/53/iw/14
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : P/52/IW/14
    Temat : "wybór oferty najkorzystniejszej"


| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy