Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
28 maj 2018 rok - poniedziałek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2018 roku : 250
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2018 roku : 27
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2018 r. : 28
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 594

Za 4 godz nastąpi otwarcie nr P/19/IW/18
Za 8 dni nastąpi otwarcie nr p/16/iw/18/a
Za 8 dni nastąpi otwarcie nr P/21/IW/18
Za 11 dni nastąpi otwarcie nr P/22/IW/18
Za 11 dni nastąpi otwarcie nr P/23/IW/18
Za 29 dni nastąpi otwarcie nr P/20/IW/18

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2018-05-22 11:44:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/23/IW/18
    Temat : "kosztorys nakładczy"
2) [2018-05-22 11:43:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/23/IW/18
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych "
3) [2018-05-22 11:42:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/23/IW/18
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia "
4) [2018-05-22 11:41:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/23/IW/18
    Temat : "Remont-wymiana stolarki okienej i drzwiowej z obrobieniem i malowaniem ościeżnic, remont sanitariatów w budynku nr 3 przy ul. okólnej 37 w toruniu"
[2018-05-22 11:41:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/23/IW/18
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
5) [2018-05-21 09:09:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/22/IW/18
    Temat : "przedmiar i kosztorys"
6) [2018-05-21 09:08:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/22/IW/18
    Temat : "SIWZ"
7) [2018-05-21 09:08:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/22/IW/18
    Temat : "ST budynek 56"
8) [2018-05-21 09:07:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/22/IW/18
    Temat : "Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z wymianą rynien i rur spustowych, remont instalacji odgromowej w budynku nr 56 przy ul. okólnej 37 w Toruniu"
[2018-05-21 09:07:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/22/IW/18
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
9) [2018-05-21 09:06:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/21/IW/18
    Temat : "przedmiar i kosztorys"
10) [2018-05-21 09:05:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/21/IW/18
    Temat : "SIWZ"
11) [2018-05-21 09:05:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/21/IW/18
    Temat : "ST budynek 125"
12) [2018-05-21 09:04:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/21/IW/18
    Temat : "Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego z wymianą rynien i rur spustowych, remont instalacji odgromowej w budynku nr 125 przy ul. okólnej 37 w Toruniu"
[2018-05-21 09:04:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/21/IW/18
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy