Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 październik 2017 rok - poniedziałek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2017 roku : 214
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2017 roku : 24
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2017 r. : 69
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 555

Za 2 dni nastąpi otwarcie nr P/50/IW/17
Za 2 dni nastąpi otwarcie nr P/30/IW/17/A
Za 7 dni nastąpi otwarcie nr P/58/IW/17
Za 8 dni nastąpi otwarcie nr P/52/IW/17
Za 14 dni nastąpi otwarcie nr P/51/IW/17
Za 14 dni nastąpi otwarcie nr P/59/IW/17
Za 15 dni nastąpi otwarcie nr P/55/IW/17
Za 17 dni nastąpi otwarcie nr P/54/IW/17
Za 29 dni nastąpi otwarcie nr P/57/IW/17
Za 36 dni nastąpi otwarcie nr P/56/IW/17

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2017-10-20 14:30:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "kosztorys część nr 4.2"
2) [2017-10-20 14:30:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "kosztorys część nr 5"
3) [2017-10-20 14:30:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "kosztorys część nr 6"
4) [2017-10-20 14:29:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "Kosztorys część nr 2"
5) [2017-10-20 14:29:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "kosztorys część nr 3"
6) [2017-10-20 14:29:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "kosztorys część nr 4.1"
7) [2017-10-20 14:28:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "ST część nr 4,5,6"
8) [2017-10-20 14:28:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "kosztorys część nr 1"
9) [2017-10-20 14:27:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "ST część nr 1"
10) [2017-10-20 14:27:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "ST część nr 2"
11) [2017-10-20 14:27:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "ST część nr 3"
13) [2017-10-20 14:26:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/59/IW/17
    Temat : "SIWZ"
14) [2017-10-20 14:13:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/30/IW/17/A
    Temat : "siwz po modyfikacji nr 2 z dnia 20.10.2017"
15) [2017-10-20 14:08:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/30/IW/17/A
    Temat : "informacja w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy i zmiany treści SIWZ"
16) [2017-10-20 14:08:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/30/IW/17/A
    Temat : "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
17) [2017-10-20 12:02:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/47/IW/17
    Teat : "informacja z otwarcia ofert"
19) [2017-10-19 10:09:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/52/IW/17
    Temat : "Poprawione ogłoszenie o zamówieniu"
20) [2017-10-19 10:03:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/52/IW/17
    Temat : "Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych"
[2017-10-19 10:03:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/52/IW/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
21) [2017-10-19 10:03:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/52/IW/17
    Temat : "SIWZ"
22) [2017-10-18 14:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/50/IW/17
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
23) [2017-10-18 14:38:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/50/IW/17
    Temat : "Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania typu galowego"
[2017-10-18 14:38:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/50/IW/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
24) [2017-10-18 14:05:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/47/IW/17
    Temat : "siwz po modyfikacji nr 1 z dnia 18.10.2017"
25) [2017-10-18 13:55:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/47/IW/17
    Temat : "odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1"
26) [2017-10-18 13:53:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/30/IW/17/A
    Temat : "siwz po modyfikacji nr 1 z dnia 18.10.2017"
27) [2017-10-18 13:52:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/30/IW/17/A
    Temat : "informacja w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wykonawcy i zmiany treści SIWZ"
28) [2017-10-18 10:49:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/56/IW/17
    Temat : "jedz56"
29) [2017-10-18 10:47:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/51/IW/17
    Temat : "usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych"
[2017-10-18 10:47:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/51/IW/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
30) [2017-10-18 10:47:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/51/IW/17
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy