Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 0.8
25 lipiec 2014 rok - piątek
  
Do Pobrania:
(program do odczytu plików z rozszerzeniem ".pdf" )

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2013 roku : 158
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2013 roku : 15
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie od 01.01.2012 r. : 262

Za 4 dni nastąpi otwarcie nr p/44/iw/14
Za 6 dni nastąpi otwarcie nr p/25/iw/14/a
Za 11 dni nastąpi otwarcie nr P/40/IW/14
Za 11 dni nastąpi otwarcie nr p/36/iw/14
Za 13 dni nastąpi otwarcie nr p/49/iw/14


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/49/iw/14
    Temat : "przedmiar robót zał.2.3"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/49/iw/14
    Temat : "przedmiar robót zał.2.2"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/49/iw/14
    Temat : "przedmiar robót zał.2.1"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/49/iw/14
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/49/iw/14
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/49/iw/14
    Temat : "REMONT BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2017 PRZY UL. SIENKIEWICZA 35-37 W TORUNIU"
    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/49/iw/14
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/36/iw/14
    Temat : "siwz po 4 modyfikacji"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/36/iw/14
    Temat : "ogłoszenie o sprostowaniu, zmianie ogłoszenia"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/36/iw/14
    Temat : "zmiana terminu składania ofert"


    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : P/41/IW/14
    Temat : "wybór oferty najkorzystniejszej"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/36/iw/14
    Temat : "odpowiedzi na pytanie"

    Dodano nową Pozycje do Przetargu Nr : p/31/iw/14
    Temat : "wynik postępowania"


| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy