Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
16 styczeń 2017 rok - poniedziałek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2017 roku : 151
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2017 roku : 21
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2017 r. : 3
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 489

Za 8 dni nastąpi otwarcie nr P/87/IW/16
Za 31 dni nastąpi otwarcie nr P/04/IW/17

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2017-01-12 11:27:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/17
    Temat : "załącznik nr 1.1 do siwz"
2) [2017-01-12 11:27:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/17
    Temat : "załącznik nr 1.2 do siwz"
3) [2017-01-12 11:27:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/17
    Temat : "załącznik nr 1.3 do siwz"
4) [2017-01-12 11:25:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/17
    Temat : "załącznik nr 1 do siwz"
5) [2017-01-12 11:23:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/04/IW/17
    Temat : "UsługA kompleksowego utrzymania czystości w obiektach kubaturowych na terenie kompleksów wojskowych w miejscowościach Toruń, Inowrocław."
[2017-01-12 11:23:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/17
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
6) [2017-01-12 11:23:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/17
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy