Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
7 październik 2015 rok - środa

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2015 roku : 61
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2015 roku : 12
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2015 r. : 73
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 390

Za 4 godz nastąpi otwarcie nr P/60/IW/15
Za 5 dni nastąpi otwarcie nr p/59/iw/15
Za 8 dni nastąpi otwarcie nr P/58/IW/15
Za 9 dni nastąpi otwarcie nr p/61/iw/15
Za 9 dni nastąpi otwarcie nr P/57/IW/15
Za 40 dni nastąpi otwarcie nr p/56/iw/15

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2015-10-06 10:51:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/60/IW/15
    Temat : "zmiana treści siwz z dnia 06.10.2015 r. "
2) [2015-10-06 10:49:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/60/IW/15
    Temat : "zmiana treści ogłoszenia 06.10.2015 r. "
3) [2015-10-05 14:31:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/56/iw/15
    Temat : "WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I CIEKŁYCH"
[2015-10-05 14:31:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/56/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
4) [2015-10-05 08:04:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/57/IW/15
    Temat : "siwz"
5) [2015-10-05 08:02:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/57/IW/15
    Temat : "Dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych"
[2015-10-05 08:02:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/57/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
6) [2015-10-01 13:50:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/45/IW/15
    Teat : "unieważnienie postępowania w części nr 3"
7) [2015-10-01 11:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/61/iw/15
    Temat : "przedmiar robót bud 4"
8) [2015-10-01 11:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/61/iw/15
    Temat : "przedmiar robót bud 13"
9) [2015-10-01 11:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/61/iw/15
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
10) [2015-10-01 11:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/61/iw/15
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bud 4"
11) [2015-10-01 11:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/61/iw/15
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót bud 13"
12) [2015-10-01 11:33:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/61/iw/15
    Temat : "Wyprowadzenie kominów wentylacyjnych ponad dach bud. nr 4 oraz bud. nr 13 przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniu"
[2015-10-01 11:33:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/61/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
13) [2015-09-30 14:40:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/58/IW/15
    Temat : "SIWZ"
14) [2015-09-30 14:39:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/58/IW/15
    Temat : "dostawa uniwersalnych ładowarek pakietów akumulatorowych oraz zasilaczy 24V/10A"
[2015-09-30 14:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/58/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
16) [2015-09-30 12:09:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/50/IW/15
    Teat : "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy