Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
30 czerwiec 2015 rok - wtorek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2015 roku : 37
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2015 roku : 8
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2015 r. : 45
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 362

Za 2 dni nastąpi otwarcie nr p/32/iw/15
Za 6 dni nastąpi otwarcie nr P/21/IW/15
Za 8 dni nastąpi otwarcie nr P/35/IW/15
Za 9 dni nastąpi otwarcie nr p/37/iw/15
Za 10 dni nastąpi otwarcie nr P/36/IW/15
Za 15 dni nastąpi otwarcie nr P/28/IW/15
Za 16 dni nastąpi otwarcie nr p/40/iw/15
Za 20 dni nastąpi otwarcie nr P/34/IW/15
Za 37 dni nastąpi otwarcie nr P/08/IW/15/A

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2015-06-30 11:50:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/40/iw/15
    Temat : "przedmiar robót - sanitarny"
2) [2015-06-30 11:50:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/40/iw/15
    Temat : "przedmiar robót - ogólnobudowlany"
3) [2015-06-30 11:49:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/40/iw/15
    Temat : "przedmiar robót - elektryczny"
4) [2015-06-30 11:48:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/40/iw/15
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
5) [2015-06-30 11:48:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/40/iw/15
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"
6) [2015-06-30 11:46:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/40/iw/15
    Temat : "Remont pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku kuchni żołnierskiej nr 6 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu"
[2015-06-30 11:46:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/40/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
7) [2015-06-29 15:06:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/37/iw/15
    Temat : "odpowiedź nr 1 na pytanie"
8) [2015-06-26 13:49:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/30/IW/15
    Teat : "wybór najkorzystniejszej oferty"
9) [2015-06-26 12:50:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/08/IW/15/A
    Temat : "Dostawa sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk"
[2015-06-26 12:50:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/08/IW/15/A
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
10) [2015-06-26 11:35:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/20/IW/15
    Temat : "wyjasnienia oraz zmiana treści SIWZ z dnia 26.06.2015"
11) [2015-06-26 11:25:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/21/IW/15
    Temat : "wyjasnienia oraz zmiana treści SIWZ z dnia 26.06.2015"
12) [2015-06-26 11:21:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/21/IW/15
    Temat : "zmiana tresci ogloszenia z dnia 26.06.2015"
13) [2015-06-26 07:55:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/34/IW/15
    Temat : "opis robót III piętro"
14) [2015-06-26 07:51:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/34/IW/15
    Temat : "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru I piętro w ATH"
15) [2015-06-26 07:51:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/34/IW/15
    Temat : "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót III piętro w ATH"
16) [2015-06-26 07:50:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/34/IW/15
    Temat : "SIWZ po modyfikacji nr 1"
17) [2015-06-26 07:49:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/34/IW/15
    Temat : "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
18) [2015-06-25 14:48:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/25/IW/15
    Teat : "wybór najkorzystniejszej oferty"
19) [2015-06-25 14:19:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/36/IW/15
    Temat : "wyjasnienia treści siwz z dnia 25.06.2015 r"
20) [2015-06-24 14:33:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/29/IW/15
    Teat : "wynik postępowania"
21) [2015-06-24 12:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/20/IW/15
    Temat : "modyfikacja siwz z dnia 24.06.2015"
22) [2015-06-24 12:37:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/20/IW/15
    Temat : "zmiana treści ogłoszenia z dnia 24.06.2015 r."
23) [2015-06-24 08:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/22/iw/15
    Teat : "wybor najkorzystniejszej oferty"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy