Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
30 lipiec 2015 rok - czwartek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2015 roku : 49
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2015 roku : 8
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2015 r. : 57
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 374

Za 1 dni nastąpi otwarcie nr p/43/iw/15
Za 4 dni nastąpi otwarcie nr p/42/iw/15
Za 7 dni nastąpi otwarcie nr P/08/IW/15/A
Za 11 dni nastąpi otwarcie nr p/46/iw/15
Za 13 dni nastąpi otwarcie nr P/45/IW/15
Za 13 dni nastąpi otwarcie nr P/47/IW/15
Za 18 dni nastąpi otwarcie nr P/48/IW/15
Za 20 dni nastąpi otwarcie nr P/49/IW/15
Za 22 dni nastąpi otwarcie nr P/50/IW/15
Za 41 dni nastąpi otwarcie nr p/44/iw/15

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2015-07-29 11:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/21/IW/15
    Teat : "wybór oferty najkorzystniejszej"
2) [2015-07-29 08:30:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/48/IW/15
    Temat : "SIWZ po modyfikacji 1"
3) [2015-07-29 08:29:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/47/IW/15
    Temat : "SIWZ po modyfikacji nr 1"
4) [2015-07-28 14:06:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/26/IW/15
    Teat : "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
5) [2015-07-28 13:23:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/03/iw/15
    Teat : "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
6) [2015-07-28 13:23:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/05/iw/15
    Teat : "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
7) [2015-07-28 12:41:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/44/iw/15
    Temat : "dostawa przyczep transportowych małej ładowności"
[2015-07-28 12:41:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/44/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
8) [2015-07-28 07:46:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/34/IW/15
    Teat : "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
9) [2015-07-27 13:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/45/IW/15
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
10) [2015-07-27 13:34:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/45/IW/15
    Temat : "Dostawa odzieży roboczej i ochronnej"
[2015-07-27 13:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/45/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
11) [2015-07-27 08:00:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/50/IW/15
    Temat : "siwz"
12) [2015-07-27 08:00:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/50/IW/15
    Temat : "Specyfikacja techniczna"
13) [2015-07-27 08:00:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/50/IW/15
    Temat : "Przedmiar robót "
14) [2015-07-27 07:57:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/50/IW/15
    Temat : "Remont budynku nr 124 - w kompleksie wojskowym 2069 przy ul. Okólnej 37 w Toruniu"
[2015-07-27 07:57:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/50/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
15) [2015-07-27 07:56:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/49/IW/15
    Temat : "Przedmiar robót budynek nr 80"
16) [2015-07-27 07:55:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/49/IW/15
    Temat : "Przedmiar robót budynek nr 4 i 6"
17) [2015-07-27 07:55:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/49/IW/15
    Temat : "Specyfikacja techniczna budynek nr 80"
18) [2015-07-27 07:54:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/49/IW/15
    Temat : "Specyfikacja techniczna bud. 4 i 6"
19) [2015-07-27 07:53:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/49/IW/15
    Temat : "siwz"
20) [2015-07-27 07:51:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/49/IW/15
    Temat : "Rozbiórka bud. nr 4 i 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgórskiej 14 oraz bud. nr 80 przy ul. Okólnej 32-40 w Toruniu"
[2015-07-27 07:51:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/49/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
21) [2015-07-24 12:38:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/46/iw/15
    Temat : "przedmiar robót "
22) [2015-07-24 12:37:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/46/iw/15
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"
23) [2015-07-24 12:37:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/46/iw/15
    Temat : "załącznik nr 1 - bramy"
24) [2015-07-24 12:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/46/iw/15
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
25) [2015-07-24 12:34:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/46/iw/15
    Temat : "Remont elewacji wraz z wymiana bram garażowych w budynku nr 36 na terenie kompleksu koszarowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiu"
[2015-07-24 12:34:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/46/iw/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
26) [2015-07-24 10:50:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/41/iw/15
    Temat : "odpowiedzi nr 2 na pytania"
27) [2015-07-23 11:19:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/48/IW/15
    Temat : "siwz"
28) [2015-07-23 11:19:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/48/IW/15
    Temat : "Specyfikacja techniczna"
29) [2015-07-23 11:19:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/48/IW/15
    Temat : "Przedmiar robót"
30) [2015-07-23 11:18:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/48/IW/15
    Temat : "Remont elewacji budynku nr 27 na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu"
[2015-07-23 11:18:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/48/IW/15
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy