Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
9 luty 2016 rok - wtorek

 
Witamy na stronie Sekcji Zamówień Publicznych 12 Wojskowego Oddział Gospodarczego.
   Serwis Informacyjny Przetargów Prowadzonych Według Ustawy PZP
Liczba przetargów PZP w 2016 roku : 84
Liczba przetargów UZBROJENIE w 2016 roku : 14
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie w 2016 r. : 7
Liczba wszystkich przetargów umieszczonych w Serwisie przetargowym 12WOG : 415

Za 6 dni nastąpi otwarcie nr P/06/IW/16
Za 7 dni nastąpi otwarcie nr P/04/IW/16
Za 9 dni nastąpi otwarcie nr p/08/iw/16
Za 13 dni nastąpi otwarcie nr P/09/IW/16
Za 30 dni nastąpi otwarcie nr p/02/iw/16
Za 38 dni nastąpi otwarcie nr P/01/IW/16

Zmiany w serwisie przetargowym dokonane w ostatnim tygodniu:
1) [2016-02-09 10:26:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/16
    Temat : "1. odpowiedzi na pytania wykonawców"
2) [2016-02-05 11:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/16
    Temat : "WET dla częsci nr 2"
3) [2016-02-05 11:39:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/16
    Temat : "WET dla częsci nr 3"
4) [2016-02-05 11:38:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/16
    Temat : "WET dla częsci nr 1"
5) [2016-02-05 11:36:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/16
    Temat : "specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
6) [2016-02-04 08:02:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "Przedmiar - branża sanitarna"
7) [2016-02-04 08:02:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "Przedmiar - branża teletechniczna"
8) [2016-02-04 08:01:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "Przedmiar - branża budowlana"
9) [2016-02-04 08:01:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "Przedmiar - branża elektryczna"
10) [2016-02-04 08:00:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "ST - remont pomieszczeń"
11) [2016-02-04 08:00:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "ST - montaż instalacji teletechnicznej"
12) [2016-02-04 07:59:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "SIWZ"
13) [2016-02-04 07:58:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/09/IW/16
    Temat : "Remont pomieszczeń w budynkach nr 9, kompleks nr 1531 w Inowrocławiu"
[2016-02-04 07:58:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/09/IW/16
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
14) [2016-02-03 14:04:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/01/IW/16
    Temat : "remont główny sprzętu samochodowego"
[2016-02-03 14:04:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/01/IW/16
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
15) [2016-02-03 13:14:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/08/iw/16
    Temat : "zał. nr 2 przedmiar robót sobieskiego 36 część 2"
16) [2016-02-03 13:13:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/08/iw/16
    Temat : "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"
17) [2016-02-03 13:13:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/08/iw/16
    Temat : "zał. nr 2 przedmiar robót sobieskiego 36 część 1"
18) [2016-02-03 13:12:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : p/08/iw/16
    Temat : "Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 16 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniu"
[2016-02-03 13:12:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/08/iw/16
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
19) [2016-02-03 13:12:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : p/08/iw/16
    Temat : "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
20) [2016-02-03 12:33:00]
Dodano Nowy Przetarg. Nr przetargu : P/04/IW/16
    Temat : "usługa w zakresie wycinki drzew "
[2016-02-03 12:33:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/16
    Temat : "Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego."
21) [2016-02-03 12:33:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/04/IW/16
    Temat : "SIWZ"
22) [2016-02-02 13:44:00]
Dodano nową Pozycję do Przetargu Nr : P/03/IW/16
    Temat : "Odpowiedź na pytania nr 1"

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy