Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/01/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-01-04 14:22:00
×
2012-01-09 10:30:00
2012-01-09 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2011-12-29 12:54:00
×
2012-01-09 10:30:00
2012-01-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2011-12-29 12:54:00
×
2012-01-09 10:30:00
2012-01-09 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/01/IW/122011-12-292012-01-09 11:00:00 × Odbi??r, transport i utylizacja odpad??w pokonsumpcyjnych kategorii III ( kod odpadu 20 01 08 - odpady kuchenne ulegaj?ce biodegradacji ).więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy