Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/01/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-01-14 13:23:00
×
2014-01-20 10:30:00
2014-01-20 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2014-01-10 14:34:00
×
2014-01-20 10:30:00
2014-01-20 11:00:00
SIWZ
2014-01-10 14:33:00
×
2014-01-20 10:30:00
2014-01-20 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/01/IW/142014-01-102014-01-20 11:00:00 × US?UGI I ??WIADCZENIA ZDROWOTNE WYNIKAJ?CE Z KODEKSU PRACYwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy