Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/01/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-03-13 13:15:00
×
2018-04-09 10:30:00
2018-04-09 11:00:00
odpowiedź na pytania (1)
2018-02-28 11:54:00
×
2018-04-09 10:30:00
2018-04-09 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-02-28 11:46:00
×
2018-04-09 10:30:00
2018-04-09 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/01/IW/182018-02-282018-04-09 11:00:00 × dostawa samochodów osobowych ogólnego przeznaczeniawięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy