Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/02/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-04-17 09:53:00
Tak
2018-04-27 11:30:00
2018-04-27 12:00:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie
2018-04-12 14:18:00
×
2018-04-23 10:30:00
2018-04-23 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 2 modyfikacji
2018-04-12 14:18:00
×
2018-04-23 10:30:00
2018-04-23 11:00:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie
2018-04-12 14:15:00
×
2018-04-23 10:30:00
2018-04-23 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2018-03-27 14:10:00
×
2018-04-23 10:30:00
2018-04-23 11:00:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie
2018-03-27 14:08:00
×
2018-04-23 10:30:00
2018-04-23 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2018-03-27 14:07:00
Tak
2018-04-23 10:30:00
2018-04-23 11:00:00
informacja z zmianie terminu składania o otwarcia ofert
2018-03-19 07:03:00
×
2018-04-03 10:30:00
2018-04-03 11:00:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - sprostowanie
2018-02-22 11:49:00
×
2018-04-03 10:30:00
2018-04-03 11:00:00
załącznik do WET SOPSŁ
2018-02-22 11:46:00
×
2018-04-03 10:30:00
2018-04-03 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-02-22 11:44:00
Tak
2018-04-03 10:30:00
2018-04-03 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/02/IW/182018-02-22
2018-04-27 12:00:00
Tak
dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia średniej ładownościwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy