Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/03/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-04-11 14:53:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
odpowiedz nr 4 na pytanie
2012-04-11 09:25:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
odpowiedz nr 3 na pytania
2012-03-30 11:12:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2012-03-30 11:08:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
modyfikacja og??oszenia
2012-03-30 11:06:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
odpowiedz nr 2 na pytanie
2012-03-26 14:59:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 1
2012-03-13 09:37:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
Za???cznik nr 1 do SIWZ wymagania eksploatacyjno-techniczne
2012-03-13 09:34:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-03-08 10:11:00
×
2012-04-18 10:30:00
2012-04-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/03/IW/122012-03-082012-04-18 11:00:00 × REMONT G???WNY SPRZ?TU SAMOCHODOWEGOwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy