Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/03/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-02-02 13:44:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
Odpowied?? na pytania nr 1
2016-01-20 10:33:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
dokumentacja techniczna nr 2
2016-01-20 10:32:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
przedmiar rob??t nr 1
2016-01-20 10:32:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
przedmiar rob??t nr 2
2016-01-20 10:32:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
dokumentacja techniczna nr 1
2016-01-20 10:31:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
Specyfikacja techniczna nr 1
2016-01-20 10:31:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
specyfikacja techniczna nr 2
2016-01-20 10:28:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2016-01-20 10:28:00
×
2016-02-08 10:30:00
2016-02-08 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/03/IW/162016-01-202016-02-08 11:00:00 × Remont budynku nr 3 - roboty budowlane, instalacje elektryczne i odgromowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wa??y Gen. Sikorskiego 26-28, 35 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy