Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/03/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-03-23 13:07:00
Tak
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
INFORMACJA O ZMIANACH W SIWZ
2018-03-23 13:07:00
×
2018-04-04 10:30:00
2018-04-04 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 4 modyfikacji
2018-03-23 12:08:00
Tak
2018-04-04 10:30:00
2018-04-04 11:00:00
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
2018-03-16 09:37:00
×
2018-03-27 10:30:00
2018-03-27 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 3 modyfikacji
2018-03-16 09:25:00
Tak
2018-03-27 10:30:00
2018-03-27 11:00:00
Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
2018-03-16 08:48:00
Tak
2018-03-27 10:30:00
2018-03-27 11:00:00
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-03-12 12:16:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 2 modyfikacji
2018-03-07 09:17:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawcy - 2
2018-03-07 09:17:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA po 1 modyfikacji
2018-03-06 07:09:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawcy
2018-02-07 09:57:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
KLAUZULA JAKOSCIOWA DO UMOWY NA DOSTAWĘ PRZYCZEP TRANSPORTOWYCH ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI
2018-02-07 09:56:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
KLAUZULA JAKOSCIOWA DO UMOWY NA DOSTAWĘ PRZYCZEP TRANSPORTOWYCH MAŁEJ ŁADOWNOŚCI
2018-02-07 09:55:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2018-02-07 09:55:00
×
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
jedz p03
2018-02-07 09:51:00
Tak
2018-03-19 10:30:00
2018-03-19 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/03/IW/182018-02-07
2018-04-04 11:00:00
Tak
DOSTAWA PRZYCZEP TRANSPORTOWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy