Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/04/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-07-05 10:17:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 7
2012-07-05 10:16:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
Informacja o modyfikacji tre??ci SIWZ w cz???ci 4
2012-06-28 13:46:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 6
2012-06-28 13:45:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
odpowiedzi nr 9 na pytania
2012-06-26 14:30:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
odpowiedzi nr 8 na pytania
2012-06-22 15:50:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 5
2012-06-22 15:47:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
informacja o zmianie terminu otwarcia ofert cze??? nr 1 i 4 - 17.07.2012, cz???? nr 2 i 3 29.06.2012
2012-06-22 15:46:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia. zmiana terminu otwarcia ofert cze??? nr 1 i 4 - 17.07.2012, cz???? nr 2 i 3 29.06.2012
2012-06-13 13:50:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
odpowiedzi nr 7 na pytania
2012-06-06 12:56:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zamowienia po modyfikacji nr 4
2012-06-06 11:16:00
×
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-06-06 11:15:00
Tak
2012-06-29 10:30:00
2012-06-29 11:00:00
odpowiedzi nr 6 na pytania
2012-06-04 13:36:00
×
2012-06-18 10:30:00
2012-06-18 11:00:00
odpowiedz nr 5 na pytanie
2012-05-30 14:29:00
×
2012-06-18 10:30:00
2012-06-18 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 3
2012-05-30 14:28:00
×
2012-06-18 10:30:00
2012-06-18 11:00:00
odpowiedzi nr 4 na pytania
2012-05-28 13:24:00
×
2012-06-18 10:30:00
2012-06-18 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 2
2012-05-28 13:19:00
×
2012-06-18 10:30:00
2012-06-18 11:00:00
odpowiedzi nr 3 na pytania
2012-05-25 14:12:00
×
2012-06-18 10:30:00
2012-06-18 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-05-25 14:11:00
Tak
2012-06-18 10:30:00
2012-06-18 11:00:00
Odpowiedzi nr 2 na pytania
2012-05-16 14:02:00
×
2012-06-04 10:30:00
2012-06-04 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji
2012-05-16 13:58:00
×
2012-06-04 10:30:00
2012-06-04 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-05-16 13:49:00
×
2012-06-04 10:30:00
2012-06-04 11:00:00
odpowiedz nr 1 napytanie
2012-04-27 09:10:00
×
2012-06-04 10:30:00
2012-06-04 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-04-24 14:21:00
Tak
2012-06-04 10:30:00
2012-06-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/04/IW/122012-04-24
2012-06-29 11:00:00
Tak
ZAKUP i DOSTAWA POJAZD??W SILNIKOWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy