Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/04/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-03-20 09:09:00
×
2013-03-25 00:00:00
2013-03-25 11:00:00
odpowiedzi na pytania.
2013-03-08 10:51:00
×
2013-03-25 00:00:00
2013-03-25 11:00:00
odpowiedzi na pytania.
2013-02-28 12:14:00
Tak
2013-03-25 00:00:00
2013-03-25 11:00:00
siwz po modyfikacji
2013-02-28 12:12:00
Tak
2013-03-25 00:00:00
2013-03-25 11:00:00
zmiana og??oszenia o zam??wieniu
2013-02-25 12:33:00
×
2013-03-20 10:30:00
2013-03-20 11:00:00
odpowiedzi na pytania.
2013-02-06 11:15:00
×
2013-03-20 10:30:00
2013-03-20 11:00:00
SIWZ
2013-02-01 13:11:00
Tak
2013-03-20 10:30:00
2013-03-20 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/04/IW/132013-02-01
2013-03-25 11:00:00
Tak
Zakup sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy