Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/04/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-03-11 10:22:00
×
2015-03-19 10:30:00
2015-03-19 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 3 modyfikacji
2015-03-11 10:21:00
×
2015-03-19 10:30:00
2015-03-19 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2015-03-11 10:21:00
×
2015-03-19 10:30:00
2015-03-19 11:00:00
projekt budowlany
2015-03-11 10:20:00
×
2015-03-19 10:30:00
2015-03-19 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2015-03-09 14:35:00
×
2015-03-19 10:30:00
2015-03-19 11:00:00
siwz po 2 modyfikacji
2015-03-09 14:24:00
Tak
2015-03-19 10:30:00
2015-03-19 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2015-02-23 12:23:00
×
2015-03-11 10:30:00
2015-03-11 11:00:00
Modyfikacja nr 1 SIWZ
2015-02-23 12:20:00
×
2015-03-11 10:30:00
2015-03-11 11:00:00
Modyfikacja og??oszenia
2015-02-19 10:05:00
×
2015-03-11 10:30:00
2015-03-11 11:00:00
Przedmiar rob??t
2015-02-19 09:29:00
×
2015-03-11 10:30:00
2015-03-11 11:00:00
SIWZ
2015-02-19 09:27:00
Tak
2015-03-11 10:30:00
2015-03-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/04/IW/152015-02-19
2015-03-19 11:00:00
Tak
Remont elewacji budynku sztabowego i gara??owego wraz z remontem wie??yczek budynku WKUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy