Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/04/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-02-02 14:26:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2017-02-02 14:25:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2017-01-23 11:30:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1
2017-01-23 11:28:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
załącznik nr 1.1 do siwz po 1 modyfikacji
2017-01-12 11:27:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
załącznik nr 1.1 do siwz
2017-01-12 11:27:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
załącznik nr 1.2 do siwz
2017-01-12 11:27:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
załącznik nr 1.3 do siwz
2017-01-12 11:25:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
załącznik nr 1 do siwz
2017-01-12 11:23:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-01-12 11:23:00
×
2017-02-17 10:30:00
2017-02-17 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/04/IW/172017-01-122017-02-17 11:00:00 × UsługA kompleksowego utrzymania czystości w obiektach kubaturowych na terenie kompleksów wojskowych w miejscowościach Toruń, Inowrocław.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy