Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/05/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-05-13 13:51:00
×
2014-05-22 10:30:00
2014-05-22 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 4
2014-04-29 10:14:00
×
2014-05-22 10:30:00
2014-05-22 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 2
2014-04-29 10:14:00
×
2014-05-22 10:30:00
2014-05-22 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia 2
2014-04-29 10:13:00
×
2014-05-22 10:30:00
2014-05-22 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 3
2014-04-25 11:30:00
×
2014-05-22 10:30:00
2014-05-22 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2014-04-25 11:29:00
Tak
2014-05-22 10:30:00
2014-05-22 11:00:00
Informacja o zapytaniach do SIWZ, zmiana terminu sk??adania i otwarcia ofert
2014-04-18 11:34:00
×
2014-05-06 10:30:00
2014-05-06 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 2
2014-04-15 12:39:00
×
2014-05-06 10:30:00
2014-05-06 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2014-04-15 12:37:00
×
2014-05-06 10:30:00
2014-05-06 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 1 do SIWZ
2014-03-26 09:55:00
×
2014-05-06 10:30:00
2014-05-06 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-03-21 11:05:00
Tak
2014-05-06 10:30:00
2014-05-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/05/IW/142014-03-21
2014-05-22 11:00:00
Tak
Dostawa samochod??w og??lnego przeznaczenia du??ej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy