Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/05/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-02-02 11:28:00
×
2017-02-06 11:30:00
2017-02-06 12:00:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2017-02-02 11:28:00
×
2017-02-06 11:30:00
2017-02-06 12:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2017-01-20 14:34:00
×
2017-02-06 11:30:00
2017-02-06 12:00:00
siwz
2017-01-20 14:32:00
×
2017-02-06 11:30:00
2017-02-06 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/05/IW/172017-01-202017-02-06 12:00:00 × KONSERWACJA KOTŁOWNI I WĘZŁÓW CIEPLNYCH NA TERENIE KOMPLEKSÓW KOSZAROWYCH PRZY UL. DWORCOWEJ, PRZY UL. JACEWSKIEJ W INOWROCŁAWIU, W SŁAWĘCINKU, W LATKOWIE, W SŁOŃSKU I W WIĘCŁAWICACH.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy