Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/06/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-07-19 14:26:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 5
2012-07-04 09:49:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
odpowiedz na pytania nr 4
2012-07-03 14:29:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-07-03 14:27:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
odpowiedz na pytania nr 3
2012-06-22 13:52:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
odpowiedz na pytania nr 2
2012-06-20 07:28:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 1
2012-06-12 10:13:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
sprostowanie ogloszenia
2012-06-12 09:37:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
specykikacja istotnych warunkow zamowienia
2012-06-08 12:27:00
×
2012-07-25 10:30:00
2012-07-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/06/IW/122012-06-082012-07-25 11:00:00 × Dostawa przyrz?d??w diagnostyczno-pomiarowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy