Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/06/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-02-11 09:47:00
×
2016-02-15 10:30:00
2016-02-15 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 2
2016-02-01 12:14:00
×
2016-02-15 10:30:00
2016-02-15 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2016-01-25 09:21:00
×
2016-02-15 10:30:00
2016-02-15 11:00:00
Specyfikacja techniczna
2016-01-25 09:21:00
×
2016-02-15 10:30:00
2016-02-15 11:00:00
przedmiar rob??t
2016-01-25 09:20:00
×
2016-02-15 10:30:00
2016-02-15 11:00:00
SIWZ
2016-01-25 09:19:00
×
2016-02-15 10:30:00
2016-02-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/06/IW/162016-01-252016-02-15 11:00:00 × Remont budynku nr 2 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 37 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy