Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/07/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-03-07 13:26:00
Tak
2018-03-14 10:30:00
2018-03-14 11:00:00
Zmiana ogłoszenia
2018-03-07 12:43:00
Tak
2018-03-14 10:30:00
2018-03-14 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji nr 1
2018-03-07 12:40:00
×
2018-03-12 10:00:00
2018-03-12 10:30:00
Odpowiedzi na pytania wykonawcy nr 1
2018-02-27 14:25:00
×
2018-03-12 10:00:00
2018-03-12 10:30:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-02-27 14:23:00
Tak
2018-03-12 10:00:00
2018-03-12 10:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/07/IW/182018-02-27
2018-03-14 11:00:00
Tak
WYKONANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH NA RZECZ 12 WOG W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W TORUNIU WŁOCŁAWKU I INOWROCŁAWIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy