Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/08/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-20 12:39:00
×
2012-06-26 10:30:00
2012-06-26 11:00:00
SIWZ po zmianach
2012-06-20 12:38:00
×
2012-06-26 10:30:00
2012-06-26 11:00:00
Odpowiedzi nr 1 na pytania
2012-05-19 09:21:00
×
2012-06-26 10:30:00
2012-06-26 11:00:00
SIWZ
2012-05-15 10:13:00
×
2012-06-26 10:30:00
2012-06-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/08/IW/122012-05-152012-06-26 11:00:00 × Dostawa palet lotniczych i siatek mocuj?cych (komplet)więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy