Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/08/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-05-15 14:11:00
×
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 4 do SIWZ
2013-05-10 10:04:00
×
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 3 do SIWZ
2013-05-08 09:48:00
×
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA PO MODYFIKACJI nr 2
2013-05-08 09:46:00
×
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 2 do SIWZ
2013-04-30 13:37:00
×
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po I modyfikacji
2013-04-30 13:21:00
×
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-04-30 13:20:00
Tak
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2013-04-26 14:28:00
Tak
2013-05-23 10:30:00
2013-05-23 11:00:00
Zmiana og??oszenia o zam??wieniu
2013-04-17 13:28:00
×
2013-05-07 10:30:00
2013-05-07 11:00:00
Informacja o zapytaniach do SIWZ
2013-03-26 14:38:00
×
2013-05-07 10:30:00
2013-05-07 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-03-22 12:57:00
Tak
2013-05-07 10:30:00
2013-05-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/08/IW/132013-03-22
2013-05-23 11:00:00
Tak
Dostawa samochod??w wywrotek du??ej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy