Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/08/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-04-22 11:35:00
×
2015-06-02 10:30:00
2015-06-02 11:00:00
siwz
2015-04-22 10:39:00
×
2015-06-02 10:30:00
2015-06-02 11:00:00
dostawa sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk.
2015-04-17 13:25:00
×
2015-06-02 10:30:00
2015-06-02 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/08/IW/152015-04-172015-06-02 11:00:00 × dostawa sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojskwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy