Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/08/IW/15/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-17 13:20:00
×
2015-08-06 10:30:00
2015-08-06 11:00:00
odpowiedzi nr 2
2015-07-08 13:21:00
×
2015-08-06 10:30:00
2015-08-06 11:00:00
odpowiedzi na pytania.
2015-07-01 09:48:00
×
2015-08-06 10:30:00
2015-08-06 11:00:00
siwz.
2015-06-26 12:50:00
×
2015-08-06 10:30:00
2015-08-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/08/IW/15/A2015-06-262015-08-06 11:00:00 × Dostawa sprz?tu prze??adunkowego i zabezpieczenia ruchu wojskwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy