Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/09/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-04-09 12:56:00
Tak
2015-04-14 11:30:00
2015-04-14 12:00:00
Pytanie nr 2
2015-04-09 08:23:00
×
2015-04-10 10:30:00
2015-04-10 11:00:00
Pytania nr 1
2015-03-30 11:58:00
×
2015-04-10 10:30:00
2015-04-10 11:00:00
SIWZ
2015-03-30 11:57:00
Tak
2015-04-10 10:30:00
2015-04-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/09/IW/152015-03-30
2015-04-14 12:00:00
Tak
Wykonanie zabudowy warsztatu obs??ugi urz?dzenia awaryjnego hamowania samolot??w na poje??dzie VW Crafterwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy