Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/09/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-02-11 08:15:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar w ATH - 4
2016-02-11 08:14:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar w ATH - 1
2016-02-11 08:14:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar w ATH - 2
2016-02-11 08:14:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar w ATH - 3
2016-02-04 08:02:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar - bran??a sanitarna
2016-02-04 08:02:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar - bran??a teletechniczna
2016-02-04 08:01:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar - bran??a budowlana
2016-02-04 08:01:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Przedmiar - bran??a elektryczna
2016-02-04 08:00:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
ST - remont pomieszcze??
2016-02-04 08:00:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
ST - monta?? instalacji teletechnicznej
2016-02-04 07:59:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
SIWZ
2016-02-04 07:58:00
×
2016-02-22 10:30:00
2016-02-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/09/IW/162016-02-042016-02-22 11:00:00 × Remont pomieszcze?? w budynkach nr 9, kompleks nr 1531 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy