Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/09/IW/18/A Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-09-06 10:34:00
×
2018-09-14 10:30:00
2018-09-14 11:00:00
załącznik nr 1 do SIWZ - WET
2018-09-06 10:33:00
×
2018-09-14 10:30:00
2018-09-14 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-09-06 10:32:00
×
2018-09-14 10:30:00
2018-09-14 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/09/IW/18/A2018-09-062018-09-14 11:00:00 × Remont główny sprzętu samochodowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy