Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/09/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-07-11 14:13:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
odpowiedzi nr 5 na pytania
2012-07-04 14:43:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA PO 4 MODYFIKACJI
2012-07-04 14:42:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
ODPOWIEDZI NR 4 NA PYTANIA
2012-07-02 12:32:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 3
2012-07-02 12:31:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
odpowiedzi nr 3 napytania
2012-06-29 15:38:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 2
2012-06-29 15:37:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania
2012-06-22 13:16:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfiakcji nr 1
2012-06-22 13:04:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2012-06-06 10:05:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-06-01 14:54:00
×
2012-07-16 10:30:00
2012-07-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/09/iw/122012-06-012012-07-16 11:00:00 × zakup i dostawa sprz?tu prze??adunkowego i podno??nikowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy