Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/10/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-02-19 11:59:00
×
2013-03-04 10:30:00
2013-03-04 11:00:00
odpoweidzi na pytania wykonawc??w nr 2
2013-02-13 14:17:00
×
2013-03-04 10:30:00
2013-03-04 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 1
2013-02-13 14:17:00
×
2013-03-04 10:30:00
2013-03-04 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 2
2013-01-22 14:31:00
×
2013-03-04 10:30:00
2013-03-04 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2013-01-22 13:39:00
×
2013-03-04 10:30:00
2013-03-04 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-01-17 14:51:00
×
2013-03-04 10:30:00
2013-03-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/10/IW/132013-01-172013-03-04 11:00:00 × ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHOD??W OSOBOWYCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy