Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/10/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-04-12 15:00:00
×
2016-04-15 10:30:00
2016-04-15 11:00:00
specyfikacja istotnych warunkow zam??wienia po 1 modyfikacji
2016-04-12 14:53:00
×
2016-04-15 10:30:00
2016-04-15 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 3
2016-04-01 13:03:00
×
2016-04-15 10:30:00
2016-04-15 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w nr 2
2016-03-16 11:34:00
×
2016-04-15 10:30:00
2016-04-15 11:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2016-03-07 11:53:00
×
2016-04-15 10:30:00
2016-04-15 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2016-03-02 14:03:00
×
2016-04-15 10:30:00
2016-04-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/10/IW/162016-03-022016-04-15 11:00:00 × dostawa samochod??w osobowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy