Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/10/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-04-04 13:19:00
×
2017-04-10 11:30:00
2017-04-10 12:00:00
odpowiedzi na pytania
2017-03-23 09:01:00
×
2017-04-10 11:30:00
2017-04-10 12:00:00
przedmiar
2017-03-23 09:00:00
×
2017-04-10 11:30:00
2017-04-10 12:00:00
Specyfikacja Techniczna
2017-03-23 08:59:00
×
2017-04-10 11:30:00
2017-04-10 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-03-23 08:59:00
×
2017-04-10 11:30:00
2017-04-10 12:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/10/IW/172017-03-232017-04-10 12:00:00 × Remont dachu wraz z remontem instalacji odgromowej, wewnętrznych instalacji elektrycznej i c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku koszarowym nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy