Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/104/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-11-14 12:53:00
×
2013-11-20 10:30:00
2013-11-20 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2013-11-14 12:52:00
×
2013-11-20 10:30:00
2013-11-20 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
2013-11-13 12:47:00
×
2013-11-20 10:30:00
2013-11-20 11:00:00
Informacja o zapytaniach do SIWZ
2013-11-13 12:45:00
Tak
2013-11-20 10:30:00
2013-11-20 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-11-07 14:00:00
×
2013-11-15 10:30:00
2013-11-15 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-11-07 13:59:00
Tak
2013-11-15 10:30:00
2013-11-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/104/IW/132013-11-07
2013-11-20 11:00:00
Tak
Dostawa materia????w technicznych jednorazowego u??ytkuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy