Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/105/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-11-20 13:10:00
Tak
2013-11-22 10:30:00
2013-11-22 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia 2
2013-11-19 13:05:00
×
2013-11-21 10:30:00
2013-11-21 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 2
2013-11-19 13:04:00
×
2013-11-21 10:30:00
2013-11-21 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia 2
2013-11-19 13:04:00
×
2013-11-21 10:30:00
2013-11-21 11:00:00
Informacja o modyfikacji SIWZ
2013-11-18 11:59:00
×
2013-11-21 10:30:00
2013-11-21 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
2013-11-18 11:59:00
×
2013-11-21 10:30:00
2013-11-21 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2013-11-14 12:01:00
×
2013-11-21 10:30:00
2013-11-21 11:00:00
Informacja o zapytaniach do SIWZ
2013-11-14 11:59:00
Tak
2013-11-21 10:30:00
2013-11-21 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-11-07 12:17:00
×
2013-11-18 10:30:00
2013-11-18 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-11-07 12:15:00
Tak
2013-11-18 10:30:00
2013-11-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/105/IW/132013-11-07
2013-11-22 11:00:00
Tak
Dostawa wyposa??enia warsztatowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy