Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/106/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-02-07 14:33:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia 2
2014-02-07 14:33:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 2
2014-02-07 14:32:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Odpowiedzi na zapytania nr 1 do SIWZ
2014-01-31 14:36:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po modyfikacji nr 1
2014-01-31 14:35:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Og??oszenie o zmianie og??oszenia
2014-01-31 14:33:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Informacja o uwzgl?dnieniu zarzut??w zawartych w odwo??aniu
2014-01-28 13:00:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Informacja o wniesieniu odwo??ania
2014-01-17 09:29:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2014-01-14 12:16:00
×
2014-02-24 10:30:00
2014-02-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/106/IW/132014-01-142014-02-24 11:00:00 × Us??uga utrzymania czysto??ci i od??nie??ania teren??w zewn?trznych utwardzonych oraz utrzymania teren??w zielonych na terenie kompleks??w wojskowych w miejscowo??ciach Toru??, Inowroc??aw, Ciechocinek, W??oc??awekwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy