Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/12/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-03-14 08:43:00
×
2018-03-30 11:00:00
2018-03-30 11:30:00
Kosztorys nr 1
2018-03-14 08:43:00
×
2018-03-30 11:00:00
2018-03-30 11:30:00
Kosztorys nr 2
2018-03-14 08:43:00
×
2018-03-30 11:00:00
2018-03-30 11:30:00
Kosztorys nr 3
2018-03-14 08:42:00
×
2018-03-30 11:00:00
2018-03-30 11:30:00
Specyfikacje techniczne
2018-03-14 08:41:00
×
2018-03-30 11:00:00
2018-03-30 11:30:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-03-14 08:41:00
×
2018-03-30 11:00:00
2018-03-30 11:30:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/12/IW/182018-03-142018-03-30 11:30:00 × Roboty remontowe budynku nr 52 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy