Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/13/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-04-19 11:26:00
×
2012-04-24 10:30:00
2012-04-24 11:00:00
kosztorys nakladczy czesc nr 1 - modyfikacja
2012-04-19 11:25:00
×
2012-04-24 10:30:00
2012-04-24 11:00:00
specyfikacja techniczna czesc nr 1 - modyfikacja
2012-04-19 11:24:00
×
2012-04-24 10:30:00
2012-04-24 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 2
2012-04-19 11:22:00
×
2012-04-24 10:30:00
2012-04-24 11:00:00
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
2012-04-19 11:17:00
×
2012-04-24 10:30:00
2012-04-24 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2012-04-16 13:43:00
Tak
2012-04-24 10:30:00
2012-04-24 11:00:00
Modyfikacja ogloszenia
2012-04-11 13:09:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
SIWZ po modyfikacji
2012-04-11 13:07:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
Modyfikacja ogloszenia
2012-04-03 13:45:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 12
2012-04-03 13:44:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 12
2012-04-03 13:43:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 11
2012-04-03 13:43:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 11
2012-04-03 13:42:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 10
2012-04-03 13:41:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna nr 10
2012-04-03 13:40:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 9
2012-04-03 13:39:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 9
2012-04-03 13:38:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 8
2012-04-03 13:37:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 8
2012-04-03 13:35:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 7
2012-04-03 13:34:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 6
2012-04-03 13:34:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 7
2012-04-03 13:33:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 6
2012-04-03 13:32:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 5
2012-04-03 13:31:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 4
2012-04-03 13:31:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 5
2012-04-03 13:30:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 4
2012-04-03 13:29:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 3
2012-04-03 13:28:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
specyfikacja techniczna cz???? nr 3
2012-04-03 13:27:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
kosztorys nak??adczy cz???? nr 2
2012-04-03 13:26:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
Specyfikacja techniczna cz???? nr 2
2012-04-03 13:25:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
Kosztorys nak??adczy cz???? nr 1
2012-04-03 13:24:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
Specyfikacja techniczna cz???? nr 1
2012-04-03 13:16:00
Tak
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2012-04-03 13:16:00
×
2012-04-19 10:30:00
2012-04-19 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/13/IW/122012-04-03
2012-04-24 11:00:00
Tak
Remont i naprawa budynk??w b?d?cych na zaopatrzeniu JW 4620 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy