Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/13/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-01-22 14:26:00
×
2013-01-28 00:00:00
2013-01-28 11:00:00
Zmiana og??oszenia o zam??wieniu
2013-01-22 14:26:00
×
2013-01-28 00:00:00
2013-01-28 11:00:00
Modyfikacja SIWZ
2013-01-22 14:25:00
×
2013-01-28 00:00:00
2013-01-28 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie do SIWZ
2013-01-17 14:24:00
×
2013-01-28 00:00:00
2013-01-28 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-01-17 14:23:00
×
2013-01-28 00:00:00
2013-01-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/13/IW/132013-01-172013-01-28 11:00:00 × Szkolenie stacjonarne z j?zyka angielskiego na poziomie podstawowym (SPJ 1111) wg wymog??w normy STANAG 6001 v.2więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy