Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/13/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-04-17 13:53:00
×
2015-04-22 10:30:00
2015-04-22 11:00:00
zmodyfikowany za???cznik nr 1 do siwz z dnia 17.04.2015 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-04-17 13:52:00
×
2015-04-22 10:30:00
2015-04-22 11:00:00
wyja??nienia nr 2 oraz zmiana tre??ci siwz nr 1 z dnia 17.04.2015
2015-04-16 14:46:00
×
2015-04-22 10:30:00
2015-04-22 11:00:00
wyja??nienia tre??ci SIWZ
2015-04-07 13:33:00
×
2015-04-22 10:30:00
2015-04-22 11:00:00
Przedmiar rob??t
2015-04-07 13:32:00
×
2015-04-22 10:30:00
2015-04-22 11:00:00
Specyfikacja Techniczna
2015-04-07 13:31:00
×
2015-04-22 10:30:00
2015-04-22 11:00:00
SIWZ
2015-04-07 13:29:00
×
2015-04-22 10:30:00
2015-04-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/13/IW/152015-04-072015-04-22 11:00:00 × Remont budynku nr 177 i budynku nr 176 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Ok??lnej 32-40 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy