Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/13/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-04-08 11:58:00
×
2016-04-22 11:30:00
2016-04-22 12:00:00
SIWZ po pmodyfikacji nr 1
2016-04-05 14:00:00
×
2016-04-22 11:30:00
2016-04-22 12:00:00
Przedmiar
2016-04-05 13:59:00
×
2016-04-22 11:30:00
2016-04-22 12:00:00
SIWZ
2016-04-05 13:58:00
×
2016-04-22 11:30:00
2016-04-22 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/13/IW/162016-04-052016-04-22 12:00:00 × Remont budynku nr 23 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Podgorskiej 14 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy