Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/14/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-05-24 10:31:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
specyfikacja techniczna czesc nr 5
2012-05-24 10:31:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
kosztorys czesc nr 5
2012-05-24 10:30:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
kosztorys czesc nr 4
2012-05-24 10:29:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
kosztorys czesc nr 3
2012-05-24 10:29:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
specyfikacja techniczna czesc nr 4
2012-05-24 10:28:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
kosztorys czesc nr 2
2012-05-24 10:28:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
specyfikacja techniczna czesc nr 3
2012-05-24 10:27:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
Kosztorys czesc nr 1
2012-05-24 10:27:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
specyfikacja techniczna czesc nr 2
2012-05-24 10:26:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
Specyfikacja techniczna czesc nr 1
2012-05-24 10:25:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
SIWZ
2012-05-24 10:24:00
×
2012-06-11 10:30:00
2012-06-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/14/IW/122012-05-242012-06-11 11:00:00 × REMONT I NAPRAWA BUDYNK??W ADMINISTROWANYCH PRZEZ JW. 4620 W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy