Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/14/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-02-25 12:40:00
×
2013-03-11 10:30:00
2013-03-11 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-02-19 14:53:00
×
2013-03-11 10:30:00
2013-03-11 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/14/IW/132013-02-192013-03-11 11:00:00 × ??WIADCZENIE US?UG W ZAKRESIE OCHRONY OS??B I MIENIA REALIZOWANYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH JW 1641 PRZEZ SUFOwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy