Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/14/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-05-22 12:44:00
×
2017-06-08 10:30:00
2017-06-08 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO 1 MODYFIKACJI
2017-05-22 12:44:00
×
2017-06-08 10:30:00
2017-06-08 11:00:00
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2017-05-22 12:43:00
Tak
2017-06-08 10:30:00
2017-06-08 11:00:00
odpowiedź na pytanie nr 2
2017-05-11 12:37:00
×
2017-05-23 10:30:00
2017-05-23 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2017-04-18 07:45:00
×
2017-05-23 10:30:00
2017-05-23 11:00:00
wzór karty certyfikacyjnej
2017-04-18 07:42:00
Tak
2017-05-23 10:30:00
2017-05-23 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-04-18 07:42:00
×
2017-05-23 10:30:00
2017-05-23 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/14/IW/172017-04-18
2017-06-08 11:00:00
Tak
DOSTAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA ŚREDNIEJ ŁADOWNOŚCI.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy