Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/15/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-05-25 11:05:00
Tak
2016-06-01 10:30:00
2016-06-01 11:00:00
wyja??nienia tre??ci SIWZ nr 3 z dnia 25.05.2016 r.
2016-05-25 11:03:00
×
2016-06-01 10:30:00
2016-06-01 11:00:00
zmiana tre??ci siwz nr 3 z dnia 25.05.2016 r.
2016-05-25 10:02:00
Tak
2016-06-01 10:30:00
2016-06-01 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia nr 3 z dnia 25.05.2016
2016-05-17 11:02:00
Tak
2016-05-31 10:30:00
2016-05-31 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia nr 2 z dnia 17.05.2016
2016-05-17 10:27:00
Tak
2016-05-31 10:30:00
2016-05-31 11:00:00
2016-05-17 10:25:00
×
2016-05-20 10:30:00
2016-05-20 11:00:00
zmiana tre??ci siwz nr 2 z dnia 17.05.2016 r.
2016-05-17 10:25:00
×
2016-05-20 10:30:00
2016-05-20 11:00:00
wyja??nienia tre??ci SIWZ nr 2 z dnia 17.05.2016 r.
2016-04-26 13:45:00
×
2016-05-20 10:30:00
2016-05-20 11:00:00
zmiana tre??ci SIWZ nr 1 z dnia 26.04.2016 r.
2016-04-26 13:43:00
Tak
2016-05-20 10:30:00
2016-05-20 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2016-04-21 12:06:00
×
2016-05-18 10:30:00
2016-05-18 11:00:00
za???cznik nr 1 do wyjasnie?? tre??ci siwz nr 1
2016-04-21 12:01:00
×
2016-05-18 10:30:00
2016-05-18 11:00:00
wyja??nienia tre??ci SIWZ nr 1 z dnia 21.04.2016 r.
2016-04-07 09:44:00
×
2016-05-18 10:30:00
2016-05-18 11:00:00
SIWZ
2016-04-04 12:08:00
Tak
2016-05-18 10:30:00
2016-05-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/15/IW/162016-04-04
2016-06-01 11:00:00
Tak
dostawa wyposa??enia warsztatowego i przyrz?d??w diagnostyczno-pomiarwoychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy