Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/15/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-05-16 08:51:00
×
2017-05-18 10:30:00
2017-05-18 11:00:00
Formularz ofertowy - punktacja prawidłowa
2017-05-15 13:33:00
×
2017-05-18 10:30:00
2017-05-18 11:00:00
Sprostowanie ogłoszenia
2017-05-15 13:25:00
×
2017-05-18 10:30:00
2017-05-18 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2017-04-10 09:16:00
×
2017-05-18 10:30:00
2017-05-18 11:00:00
Sprostowanie nr 1 ogloszenia o zamowieniu
2017-04-07 09:17:00
×
2017-05-18 10:30:00
2017-05-18 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówiEnia
2017-04-07 09:17:00
×
2017-05-18 10:30:00
2017-05-18 11:00:00
JEDZP15
2017-04-07 09:16:00
×
2017-05-18 10:30:00
2017-05-18 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/15/IW/172017-04-072017-05-18 11:00:00 × Usługa w zakresie konserwacji elementów mostu DMS-65więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy