Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/16/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-02-28 13:12:00
×
2013-03-08 10:30:00
2013-03-08 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-02-28 13:10:00
×
2013-03-08 10:30:00
2013-03-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/16/IW/132013-02-282013-03-08 11:00:00 × Szkolenie uzupe??niaj?ce z j?zyka angielskiego na poziomie ??rednio zaawansowanym (SPJ 2222) wg wymog??w normy STANAG 6001 v. 2więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy