Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/16/IW/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-06-11 13:05:00
×
2015-06-15 11:30:00
2015-06-15 12:00:00
odpowied?? nr 1 na pytanie
2015-06-01 09:31:00
×
2015-06-15 11:30:00
2015-06-15 12:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-06-01 09:30:00
×
2015-06-15 11:30:00
2015-06-15 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/16/IW/152015-06-012015-06-15 12:00:00 × dostawa wyposa??enia warsztatowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy