Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu P/16/IW/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-04-21 12:05:00
×
2017-05-16 10:30:00
2017-05-16 11:00:00
SIWZ
2017-04-21 12:05:00
×
2017-05-16 10:30:00
2017-05-16 11:00:00
Specyfikacja techniczna
2017-04-21 12:05:00
×
2017-05-16 10:30:00
2017-05-16 11:00:00
Przedmiar
2017-04-21 12:03:00
×
2017-05-16 10:30:00
2017-05-16 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/16/IW/172017-04-212017-05-16 11:00:00 × Remont dachu, instalacji odgromowej, malowanie elewacji w budynku nr 9 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy