Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu P/16/IW/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-04-04 12:31:00
×
2018-04-12 10:30:00
2018-04-12 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1
2018-03-23 09:09:00
×
2018-04-12 10:30:00
2018-04-12 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-03-23 09:09:00
×
2018-04-12 10:30:00
2018-04-12 11:00:00
przedmiar robót
2018-03-23 09:08:00
×
2018-04-12 10:30:00
2018-04-12 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-03-23 09:08:00
×
2018-04-12 10:30:00
2018-04-12 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/16/IW/182018-03-232018-04-12 11:00:00 × Remont – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Balonowej 9 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy