Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu P/17/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-06-15 08:32:00
×
2012-06-19 10:30:00
2012-06-19 11:00:00
Formularz ofertowy po zmianie
2012-06-14 11:35:00
×
2012-06-19 10:30:00
2012-06-19 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2012-06-14 11:34:00
×
2012-06-19 10:30:00
2012-06-19 11:00:00
ogloszenie o zmianie ogloszenia
2012-06-14 11:34:00
×
2012-06-19 10:30:00
2012-06-19 11:00:00
SIWZ po zmianach
2012-06-06 12:26:00
×
2012-06-19 10:30:00
2012-06-19 11:00:00
SIWZ
2012-06-06 12:22:00
×
2012-06-19 10:30:00
2012-06-19 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/17/IW/122012-06-062012-06-19 11:00:00 × Dostawa materia????w budowlanych i elektrycznychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy