Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/18/IW/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-03-22 10:04:00
×
2013-03-28 10:30:00
2013-03-28 11:00:00
Odpowiedzi nr 3 na zapytania do SIWZ
2013-03-22 10:03:00
×
2013-03-28 10:30:00
2013-03-28 11:00:00
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunk??w Zam??wienia
2013-03-22 10:02:00
Tak
2013-03-28 10:30:00
2013-03-28 11:00:00
Zmiana Terminu sk??adania i otwarcia ofert
2013-03-21 10:46:00
×
2013-03-26 10:30:00
2013-03-26 11:00:00
Odpowiedzi nr 2 na zapytania do SIWZ
2013-03-18 11:28:00
×
2013-03-26 10:30:00
2013-03-26 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie do SIWZ
2013-03-12 12:34:00
×
2013-03-26 10:30:00
2013-03-26 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-03-12 12:33:00
Tak
2013-03-26 10:30:00
2013-03-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/18/IW/132013-03-12
2013-03-28 11:00:00
Tak
Dostawa materia????w budowlanych i elektrycznychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy