Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/19/IW/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-25 14:23:00
×
2012-10-10 09:30:00
2012-10-10 10:00:00
SIWZ
2012-09-25 14:23:00
×
2012-10-10 09:30:00
2012-10-10 10:00:00
kosztorys
2012-09-25 14:22:00
×
2012-10-10 09:30:00
2012-10-10 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/19/IW/122012-09-252012-10-10 10:00:00 × Remont budynku nr 12 w Toruniu, ul. Sienkiewicza, kompleks 2011więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy