Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu P/19/IW/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-04-09 13:23:00
×
2014-04-24 09:30:00
2014-04-24 10:00:00
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ
2014-04-07 13:33:00
Tak
2014-04-24 09:30:00
2014-04-24 10:00:00
og??oszenie o zmiaNIE OG?OSZENIA
2014-04-07 13:25:00
Tak
2014-04-24 09:30:00
2014-04-24 10:00:00
modyfikacja siwz z dnia 07.04.2014 r.
2014-04-02 09:11:00
×
2014-04-10 09:30:00
2014-04-10 10:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-04-02 09:08:00
Tak
2014-04-10 09:30:00
2014-04-10 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/19/IW/142014-04-02
2014-04-24 10:00:00
Tak
DOSTAWA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy