Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu P/19/IW/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-04-28 09:58:00
×
2016-04-28 11:30:00
2016-04-28 12:00:00
modyfikacja siwz z dnia 28.04.2016 r.
2016-04-25 14:30:00
×
2016-04-28 11:30:00
2016-04-28 12:00:00
modyfikacja siwz nr 1 z dnia 25.04.2016 r
2016-04-25 14:26:00
×
2016-04-28 11:30:00
2016-04-28 12:00:00
wyja??nienie tre??ci SIWZ z dnia 25.04.2016 r
2016-04-25 09:29:00
Tak
2016-04-28 11:30:00
2016-04-28 12:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2016-04-15 14:56:00
×
2016-04-26 10:30:00
2016-04-26 11:00:00
SIWZ
2016-04-15 14:55:00
Tak
2016-04-26 10:30:00
2016-04-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1P/19/IW/162016-04-15
2016-04-28 12:00:00
Tak
dostawa materia????w administracyjno-biurowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy